Bees-kenns-gewaah-booch

 

He konn jeder abbes niegeschrie da au e Meinung zom Plattschwatze hot,

 

einfach nur zo dam Thema mit well schwatz

 

oder e plattpäitschgestalterisch Meinung hot.

 

 

Bees-kenns-gewaah-booch (klick!!!)